กูเกิล เปิดตัวโครงการ “Samart Skills”เรียนรู้ทักษะดิจิทัล

กูเกิล เปิดตัวโครงการ “Samart Skills”เรียนรู้ทักษะดิจิทัล

นายไมค์ จิตติวาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดด้านแบรนด์ของ กูเกิล ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า กูเกิลได้เปิดตัวโครงการ “สามารถ สกิล” (Samart Skills) ที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับประเทศไทย โดยเป็นหลักสูตรฝึกอบรมทักษะดิจิทัล สำหรับพร้อมเข้าทำงานและช่วยจับคู่แรงงานกับความต้องการของตลาดแรงงานที่สูง

ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสถาบันการศึกษาพันธมิตรชั้นนำในประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาส ให้นักเรียนและผู้ที่มองหางานในทุกสายอาชีพสามารถเข้าถึงการฝึกอบรม

โดยใช้หลักสูตร กูเกิล คะเรียร์ เซอร์ทิฟฟิเคท ที่ใช้บุคลากรจนเป็นบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัลพร้อมเข้าทำงานทันที โดยแบ่งออกเป็น 6 สาขาอาชีพที่เป็นที่ต้องการ ขององค์กรในปัจจุบัน โดยหลักสูตรพัฒนาและฝีกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญในสายงานต่างๆ ของ กูเกิล เพื่อให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดยผู้สมัครเรียนไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมาก่อน

“ผู้เรียนสามารถจบหลักสูตรได้ภายในเวลา 3-6 เดือน พร้อมใบรับรองทักษะอาชีพ สำหรับนำไปใช้เพื่อสมัครงาน ในตำแหน่งระดับเริ่มต้นในสายงานดิจิทัล โดยกูเกิลได้จัดตั้งกลุ่มพันธมิตร ผู้ว่าจ้างซึ่งประกอบด้วยบริษัทต่างๆ กว่า 30 รายที่ให้การยอมรับคุณวุฒิจากหลักสูตรเหล่านี้และสนใจว่าจ้างผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการนี้”

นายไมค์ จิตติวาณิชย์

นางศารณีย์ บุญฤทธิ์ธงไชย ผู้จัดการฝ่านการตลาด กูเกิล ประเทศไทย กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นการสนับสนุน ทุนการศึกษาแบบให้เปล่าแก่นักเรียนระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆ คือ หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล การสนับสนุนด้านไอที การจัดการโครงการ การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ (ยูเอ็กซ์) และ การตลาดดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซ จำนวนทั้งสิ้น 22,000 ราย โดยจะร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันการอาชีวศึกษากว่า 100 แห่ง รวมทั้งพันธมิตรองค์กรธุรกิจชั้นนำจากภาคเอกชน ได้แก่ เอไอเอส และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ในการมอบทุน การศึกษาจำนวนดังกล่าว

ด้าน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ได้เล็งเห็นว่าเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในประเทศนั้นมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเป็นนัยยะสำคัญ โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทยในปีนี้สูงมากถึง 88%

รวมทั้ง จากผลวิจัยของ Google, Temasek และ Bain & Company ได้ระบุว่าเศรษฐกิจดิจิทัลไทยมีมูลค่าถึง 1 ล้านล้านบาทในปี 2564 ซึ่งโตกว่าปีที่ผ่านมาถึง 51% และยังคาดการณ์ว่าในปี 2568 จะเพิ่มสูงขึ้นถึง 1.9 ล้านล้านบาท ในขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างเต็มตัว ส่งผลให้แรงงานที่มีทักษะดิจิทัลเป็นที่ต้องการอย่างมากเพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2573 ประเทศไทยจะต้องการแรงงานที่มีทักษะด้านดิจิทัลกว่า 1 ล้านคน

ดังนั้น จำเป็นต้องรีบพัฒนาแรงงานที่มีทักษะด้านดิจิทัลชั้นสูงให้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งการทำงานร่วมกับทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนอย่าง กูเกิล ประเทศไทย เพื่อช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางทักษะด้านดิจิทัล และสร้างเสริมโอกาสให้คนไทยเข้าถึงการศึกษาเพื่อตอบโจทย์อาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาด และขอขอบคุณ กูเกิล ประเทศไทย ที่ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เหล่านิสิต นักศึกษา และคนไทย ในการเพิ่มความรู้และทักษะของตัวเองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งยังช่วยจัดหาช่องทางให้ผู้เข้าร่วมโครงการที่สำเร็จการอบรมแล้วสามารถหางานที่เหมาะสมได้อีกด้วย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ spencerleonard.com

UFA Slot

Releated