มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดวิทยาลัยนานาชาติ ปี 66 เป็นปีแรก

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดวิทยาลัยนานาชาติ ปี 66 เป็นปีแรก

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPU ได้เปิดเผยว่า DPU เป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษา ที่พร้อมจะเป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจยุคใหม่

ซึ่งมหาวิทยาลัยไทยมีศักยภาพไม่ได้ด้อยไปกว่าประเทศอื่น ๆ และ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือ DPU หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเกิด Education and Travel โดยการพัฒนาหลักสูตรและสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ควบคู่กับการดึงจุดเด่นทั้งในการท่องเที่ยว การบริการ หรือทางการแพทย์ และการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้มาศึกษาและมาอยู่ในประเทศไทยมากขึ้น

เพราะเมื่อนักศึกษาต่างชาติได้มาใช้ชีวิตในประเทศไทยก็จะทำให้เกิดการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน การท่องเที่ยว และในอนาคตอาจจะทำให้เกิดการลงทุน หรือการทำธุรกิจในประเทศร่วมด้วย”

ผศ.ดร.ศิริเดชได้กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีเป้าหมายในการยกระดับให้มีความเป็นนานาชาติมากขึ้น โดยปัจจุบัน นอกจากจะพัฒนาหลักสูตรแล้ว ยังมุ่งเน้นสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น

ซึ่งในปีการศึกษา 2566 นี้ ซึ่งเป็นปีแรกที่จะมีการเปิดวิทยาลัยนานาชาติ โดยเบื้องต้นจะมีการเปิด 2 หลักสูตร 3 สาขา ได้แก่

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดวิทยาลัยนานาชาติ ปี 66 เป็นปีแรก

โดยตั้งเป้าเปิดรับจำนวน 100-200 คน โดยนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียน หรือนักศึกษาไทยที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับปริญญา 2 ใบ โดยเรียนที่ DPU ประเทศไทย

“เศรษฐกิจของโลกมีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตในฝั่งตะวันออกเพิ่มขึ้น ดังนั้นประเทศไทยเองก็ควรปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลง เมื่อก่อนคนจะไปเรียนฝั่งตะวันตกมาก แต่จะดีหรือไม่ถ้าเรากระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษามาเรียนฝั่งตะวันออกเพิ่มมากขึ้น

ขณะเดียวกันประเทศในแถบเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นจีน อินเดีย อินโดนีเซีย ล้วนแต่มีพลเมืองจำนวนมาก จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ควรดึงดูดนักศึกษากลุ่มนี้ให้มาเรียนที่ประเทศไทย เนื่องจากประเทศของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวและการบริการติดอันดับของโลก”

และนอกจากนี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้มีการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศต่างๆ

โดยในหลักสูตรนานาชาติของ DPU ทั้งคณาจารย์ รวมถึงการเรียนการสอนในหลักสูตร ได้รับการยอมรับมาตรฐานจากมหาวิทยาลัยทั้ง 2 ฝั่ง คือ ทั้งของ DPU และมหาวิทยาลัยที่เรามีความร่วมมือกัน

ฉะนั้นแล้วในปี 2566 วิทยาลัยนานาชาติ DPU จะมีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนเพิ่มขึ้น และไม่ใช่นักศึกษาจีนเพียงประเทศเดียว อีกทั้งเมื่อมาเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติแล้ว ภายหลังจบการศึกษา นักศึกษาสามารถไปทำงานในประเทศนั้น ๆ ได้ อย่างเช่น ประเทศจีน ซึ่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถือเป็นมหาวิทยาลัยแรก ๆ ที่รัฐบาลและมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีนให้การยอมรับคุณวุฒิ ปริญญา โดยมีการมอบทุนการศึกษาให้มาเรียนที่ DPU อีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจในหลักสูตรต่างๆ ของ วิทยาลัยนานาชาติ DPU สามารถติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  02-954-7300 หรือ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dpu.ac.th

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ spencerleonard.com

แทงบอล

Releated