โควิด-19 ทำให้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามองเห็นชัดมากยิ่งขึ้น

โควิด-19 ทำให้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามองเห็นชัดมากยิ่งขึ้น

การศึกษาถือเป็นเรื่องสำคัญ แต่นับวันยิ่งเห็นถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เยาวชนในบางพื้นที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษา บางที่การศึกษาเข้าถึงก็จริง แต่กลายเป็นการเข้าถึงที่ไม่ทั่วถึง ทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะยิ่งยากต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน ซึ่งส่งผลกระทบระยะยาวระเป็นลูกโซ่ระดับชาติต่อในอนาคต เพราะการศึกษามีผลต่อการพัฒนาประเทศทุกด้าน

จากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การเปิดภาคการศึกษาถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆ ในบางโรงเรียนก็ใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนมาทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และถึงแม้จะมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย แต่ดูเหมือนว่าการเรียนออนไลน์จะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าการเรียนในห้องเรียน อันมีสาเหตุมาจากความไม่พร้อมในหลายๆ ด้าน เช่น ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ ส่งผลทำให้การเรียนของเด็กที่ไม่พร้อมต้องหยุดชะงัก การต้องเรียนอยู่ที่บ้านทำให้เด็กติดอยู่แต่กับหน้าจอ จนขาดการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน สุดท้ายก็ส่งผลทำให้เกิดความเครียดได้ทั้งกับเด็กและคุณครู

เมื่อมองลึกในเชิงสถิติ กลับพบข้อมูลที่น่าตกใจ โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยมีนักเรียนยากจนและนักเรียนด้อยโอกาสอยู่ที่ประมาณ 2.1 ล้านคน คิดเป็น 29.9% จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนอายุ 6-14 ปี เป็นจำนวนมากถึง 430,000 คน มิหนำซ้ำ เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยิ่งทำให้จำนวนนักเรียนยากจนพิเศษเพิ่มขึ้นอีกกว่า 300,000 คน

โควิด-19 ทำให้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามองเห็นชัดมากยิ่งขึ้น

อีกข้อมูลที่น่าตกใจไม่แพ้กันคือประเทศไทยนับเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทางรายได้ติดอันดับต้นๆ ของโลก โดยคนรวยที่สุดจำนวนร้อยละ 1 ของประชากรทั้งหมดถือครองทรัพย์สินเกินครึ่งของประเทศ ขณะที่กลุ่มคนยากจนที่สุดร้อยละ 40 กลับมีทรัพย์สินเพียงร้อยละ 1.9 จากทั้งหมด ซึ่งช่องว่างของรายได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องมาสู่ความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา ยิ่งต้องมาเจอกับวิกฤตโรคระบาด ยิ่งทำให้มองเห็นถึงช่องว่างทางการศึกษาอย่างชัดเจน

เด็กที่ครอบครัวมีฐานะปานกลาง-ดี สามารถศึกษาต่อที่บ้านได้โดยไม่ติดขัด และเข้าถึงสื่อการศึกษาคุณภาพได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์ ตรงกันข้ามกับเด็กที่มีฐานะยากจนต้องอยู่กับความยากลำบาก ครอบครัวไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายทางการเรียนออนไลน์ที่ปูดขึ้นมาได้ ส่งผลให้เด็กกลุ่มนี้ต้องขาดเรียน เพื่อออกมาช่วยที่บ้านทำงานหาเงินประทังชีวิต ทำให้โอกาสในอนาคตพลอยถูกจำกัดด้วย และหากนานวันเข้าปัญหาไม่ได้รับการช่วยเหลือ นักเรียนกลุ่มนี้ก็อาจตกอยู่ในความสุ่มเสี่ยงที่จะหลุดออกนอกระบบการศึกษา

กุญแจสำคัญในการพัฒนาประเทศ คือการทําให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง เพราะการมีชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากการมีระบบการศึกษาที่ดี ดังนั้นจึงอยากวิงวอนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง ทำให้ต้นกล้าต้นเล็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ เพื่อเข้ามาช่วยพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศไทยให้ฟื้น และกลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแรง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ spencerleonard.com

UFA Slot

Releated